Đã đăng vào 15-10-2020

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

Mức lệ phí nhà nước phải nộp khi xin cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả năm 2020 và 2021 được quy định Thông tư 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan là
1. Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết): 100.000đ
2. Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác: 100.000đ
3. Tác phẩm báo chí: 100.000đ
4. Tác phẩm âm nhạc: 100.000đ
5. Tác phẩm nhiếp ảnh: 100.000đ
6. Tác phẩm kiến trúc: 300.000đ
7. Bản hoạ đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học: 300.000đ
8. Tác phẩm tạo hình: 400.000đ
9. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 400.000đ
10. Tác phẩm điện ảnh: 500.000đ
11. Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa: 500.000đ
12. Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính: 600.000đ
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.